investingstockonline.comTERMS EN VOORWAARDES

Laas opgedateer: 12 Junie 2018

INLEIDING

Die Terme en Voorwaardes (“Terme”) beskryf hoe beleggingstockonline.com, 103 Sham Peng Tong Plaza, Victoria, Mahe, Seychelle (“Maatskappy”, “ons” en “ons”) u gebruik van hierdie webwerf reguleer. www.investingstockonline.com/ (die “Site”). Lees asseblief die volgende inligting noukeurig om ons praktyke met betrekking tot u gebruik van die werf te verstaan. Die Maatskappy kan enige tyd die bepalings verander. Die Maatskappy kan u inlig oor die veranderinge aan die terme deur die beskikbare kommunikasiemiddele te gebruik. Die maatskappy beveel aan dat u die webwerf gereeld nagaan om die werklike weergawe van die terme en hul vorige weergawes te sien.

As u ‘n regspersoon verteenwoordig, sertifiseer u dat u deur so ‘n regspersoon geregtig is om die terme te sluit as die regspersoon wat u verteenwoordig.

PRIVAATHEIDSBELEID

Ons privaatheidsbeleid is op ‘n aparte bladsy beskikbaar. Ons privaatheidsbeleid verduidelik hoe ons inligting oor u verwerk. U sal verstaan ​​dat deur die gebruik van die webwerf u erken dat die verwerking van hierdie inligting onderneem sal word in ooreenstemming met die privaatheidsbeleid.

[JOU REKENING]

[Wanneer u die werf gebruik, sal u verantwoordelik wees om die vertroulikheid van u rekening, wagwoord en ander geloofsbriewe te verseker en vir veilige toegang tot u toestel. U sal u rekening nie aan enigiemand toewys nie. Die Maatskappy is nie verantwoordelik vir ongemagtigde toegang tot u rekening wat voortspruit uit wanbesteding of diefstal van u rekening nie. Die Maatskappy kan diens weier of kanselleer, u rekening beëindig en inhoud verwyder of wysig.

Die Maatskappy versamel nie bewustelik persoonlike data van persone onder die ouderdom van 16 (sestien) nie. As u onder 16 (sestien) jaar oud is, mag u nie die werf gebruik nie en mag u onder geen omstandighede die bepalings betree nie.

DIENSTE
Die webwerf laat u toe om dienste beskikbaar op die werf te gebruik. U sal nie die dienste vir die onwettige doelwitte gebruik nie.

Ons mag, volgens ons eie diskresie, fooie stel vir die gebruik van die webwerf vir u. Alle pryse word afsonderlik gepubliseer op relevante bladsye op die webwerf. Ons mag, volgens ons eie diskresie, enige tyd verander.

Ons kan gesertifiseerde betalingsstelsels gebruik wat ook hul kommissies mag hê. Sulke kommissies kan op u geïmpliseer word wanneer u ‘n spesifieke betalingsstelsel kies. Gedetailleerde inligting oor kommissies van sulke betalingsstelsels kan op hul webtuistes gevind word.

DERDE PARTY DIENSTE

Die webwerf kan skakels insluit na ander webwerwe, programme en platforms (hierna die “Gekoppelde Sites” genoem).

Die maatskappy beheer nie die gekoppelde webwerwe nie en sal nie verantwoordelik wees vir die inhoud en ander materiaal van die gekoppelde webwerwe nie. Die Maatskappy maak hierdie skakels beskikbaar vir u om die funksionaliteit of dienste op die webwerf te verskaf.

VERBODE GEBRUIK EN INTELLEKTUELE EIENDOM

Die Maatskappy verleen aan u ‘n nie-oordraagbare, nie-eksklusiewe, herroepbare lisensie om toegang tot en gebruik van die werf van een toestel in ooreenstemming met die bepalings.

U mag die werf nie vir onwettige of verbode doel gebruik nie. U mag die werf nie gebruik op ‘n manier wat die webwerf kan deaktiveer, beskadig of inmeng nie.

Alle inhoud op die werf bevat teks, kode, grafika, logo’s, beelde, samestelling, sagteware wat op die werf gebruik word (hierna en hierin die “Inhoud”). Die inhoud is die eiendom van die maatskappy of sy kontrakteurs en beskerm deur intellektuele eiendomswette wat sodanige regte beskerm. U stem in om alle kopiereg en ander eiendomskennisgewings of beperkings in die inhoud te gebruik en u is verbied om die inhoud te verander.

U mag nie publiseer, oordra, verander nie, omgekeerde ingenieurswese, deelneem aan die oordrag, of afgeleide werke maak of verkoop of op enige manier enige van die inhoud gebruik. Jou genot van die werf gee jou nie die reg om onwettige en onwettige gebruik van die inhoud te maak nie, en jy sal nie in besit wees van eiendomsregte of kennisgewings in die inhoud nie. U sal die inhoud slegs vir u persoonlike en nie-kommersiële gebruik gebruik. Die Maatskappy verleen u geen lisensies aan die intellektuele eiendom van die Maatskappy nie.

DIE MAATSKAPPYMATERIAAL

Deur die inhoud te plaas, op te laai, in te dien of in te dien, gee u die Maatskappy die geleentheid om u inhoud te gebruik in verband met die bedryf van die maatskappy se besigheid, insluitende, maar nie beperk nie tot, die reg om te publiseer, publiseer, versprei, publiseer, kopieer , reproduseer en vertaal jou inhoud; en om jou naam in verband met jou inhoud te publiseer.

Geen vergoeding word betaal ten opsigte van die gebruik van u inhoud nie. Die Maatskappy sal geen verpligting hê om enige inhoud wat u ons stuur, te publiseer of te geniet nie en mag u Inhoud enige tyd verwyder.

Deur te plaas, te laai, in te voer, te verskaffing of in te dien, maak jy waarborg en verteenwoordig dat jy al die regte op jou inhoud besit.

VRYWARING VAN SEKERE SKULDIGHEDE

Die inligting wat op die webwerf beskikbaar is, kan tipografiese foute of onakkuraathede insluit. Die Maatskappy sal nie hiervoor aanspreeklik wees nieakkuraatheid en foute.

Die Maatskappy maak geen vertoë oor die beskikbaarheid, akkuraatheid, betroubaarheid, geskiktheid en tydigheid van die inhoud wat op en beskikbaar is op die webwerf. Tot die maksimum mate wat deur die toepaslike wetgewing toegelaat word, word al sodanige inhoud en dienste op die “soos dit” basis verskaf. Die Maatskappy verwerp alle waarborge en voorwaardes rakende hierdie inhoud en dienste, insluitende waarborge en bepalings van handelbaarheid, fiksheid vir ‘n sekere doel.

Tot die maksimum mate wat deur die toepaslike wet toegelaat word, sal die Maatskappy onder geen omstandighede aanspreeklik wees vir enige direkte, indirekte, toevallige, gevolglike, spesiale, straflike skade, insluitende, maar nie beperk nie tot, skadevergoeding vir verlies van genot, data of winste in die verband met die genot of uitvoering van die werf in die konteks van die onvermoë of vertraging om die webwerf of sy dienste te geniet, of vir enige inhoud van die werf of andersins voortspruitend uit die genot van die werf, gebaseer op kontrak en nie -kontrak aanspreeklikheid of ander rede.

As die uitsluiting of beperking van aanspreeklikheid vir skadevergoeding, hetsy gevolglik of toevallig, in ‘n bepaalde geval verbied word, is die uitsluiting of beperking van aanspreeklikheid nie van toepassing op u nie.

VRYWARING

U stem in om die Maatskappy, sy bestuurders, direkteure, werknemers, agente en derde partye skadeloos te stel, te verdedig en te hou vir enige koste, verliese, uitgawes (insluitend prokureursfooie), aanspreeklikhede ten opsigte van of voortspruitend uit u genot of onvermoë. om die webwerf of sy dienste en maatskappy se dienste en produkte te geniet, u skending van die bepalings of u skending van enige regte van derde partye, of u oortreding van die toepaslike wetgewing. Die mag die eksklusiewe verdediging aanvaar en u sal met die Maatskappy saamwerk om enige beskikbare beskerming te beweer.

BEËINDIGING EN TOEGANGSBEPERKING

Die Maatskappy kan u toegang en rekening tot enige tyd, sonder kennisgewing, u toegang tot die werf en die verwante dienste of enige deel daarvan beëindig in die geval van u oortreding van die bepalings.

DIVERSE

Die bepalende wetgewing van die terme is die wesenlike wette van die land waar die maatskappy opgerig is, behalwe die wetstrydreëls. U mag nie die werf in jurisdiksies gebruik wat nie alle bepalings van die bepalings nakom nie.

Geen gesamentlike onderneming, vennootskap, diens of agentskapsverhouding sal tussen u en die Maatskappy geïmpliseer word as gevolg van die bepalings of gebruik van die werf nie.

Niks in die bepalings sal ‘n afwyking wees van die maatskappy se reg om te voldoen aan regerings-, hof-, polisie- en wetstoepassingsversoeke of vereistes rakende u genot van die webwerf nie.

As enige deel van die bepalings vasbeslote is om ongeldig te wees of nie te handhaaf in ooreenstemming met toepaslike wetgewing, sal die ongeldige of onafdwingbare klousules geag word vervang deur geldige en afdwingbare klousules soos die oorspronklike weergawe van die bepalings en ander dele en afdelings van die Terme sal van toepassing wees op u en die maatskappy.

Die bepalings vorm die volledige ooreenkoms tussen u en die maatskappy aangaande die genot van die werf en die bepalings vervang alle voorafgaande of kommunikasie en aanbiedings, hetsy elektronies, mondeling of skriftelik, tussen u en die maatskappy.

Die Maatskappy en sy affiliasies sal nie aanspreeklik wees vir ‘n versuim of vertraging om sy verpligtinge na te kom wanneer die versuim of vertraging uit enige oorsaak buite die maatskappy se redelike beheer voorkom nie, insluitende tegniese mislukkings, natuurrampe, blokkasies, embargo’s, onluste, wette, regulasies, wetgewing , of bevele van regering, terroristiese dade, oorlog of enige ander mag buite die maatskappy se beheer.

In geval van kontroversies, eise, eise, geskille of oorsake van aksie tussen die Maatskappy en u met betrekking tot die Webwerf of ander verwante kwessies, of die Terme, stem u en die maatskappy in om te probeer om sulke kontroversies, eise, eise, geskille op te los. , of oorsake van aksie deur middel van goeie trou onderhandel, en in geval van versuim van sodanige onderhandeling uitsluitlik deur die howe van die land waar die maatskappy gestig is.

klagtes

Ons is daartoe verbind om enige klagtes oor ons versameling of gebruik van u persoonlike data op te los. As u ‘n klagte wil maak oor hierdie bepalings of ons praktyke in verband met u persoonlike inligting, kontak ons ​​asseblief by: info@investingstockonline.com. Ons sal jou klagte so gou as moontlik en binne 30 dae beantwoord. Ons hoop om enige klagte wat onder ons aandag gebring word, op te los. As u egter voel dat u klagte nie behoorlik opgelos is nie, behou u die reg voor om u plaaslike toesighoudende owerheid vir data-beskerming te kontak.

Kontak inligting

Ons verwelkom u kommentaar of vrae oor hierdie terme. U kan ons skriftelik kontak by info@investingstockonline.com

[WpgdprTandC]