ភ្ជាប់ទៅហេតុអ្វីបានជាស្តុកពាណិជ្ជកម្ម?

ហេតុអ្វីស្តុកពាណិជ្ជកម្ម?

ការជួញដូរភាគហ៊ុនគឺជាមធ្យោបាយដ៏ពេញនិយមបំផុតមួយដើម្បីរកលុយ។ ទីផ្សារភាគហ៊ុនផ្លាស់ប្តូរដោយមានទំហំធំជាងទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណដែលអាចផ្តល់ផលចំណេញច្រើនសម្រាប់ពាណិជ្ជករ។ ដោយសារតែមនុស្សជាច្រើន ...

ភ្ជាប់ទៅនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មថ្ងៃទល់នឹងការជួញដូរស្វិស។ តើម៉ូតមួយណាសមនឹងអ្នកជាងគេ?

ការជួញដូរក្នុងពេលថ្ងៃធៀបនឹងការជួញដូរស្វិស។ តើម៉ូតមួយណាសមនឹងអ្នកជាងគេ?

មានទម្រង់ពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗគ្នា។ អ្នកប្រហែលជាចង់ស្គាល់ពួកគេទាំងអស់។ វានឹងជួយអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយដែលអ្នកចូលចិត្តមួយណាដែលសមនឹងតម្រូវការរបស់អ្នកនិងមួយណាដែលអ្នកទទួលបានផលចំណេញច្រើនបំផុត។ ថ្ងៃនេះ ...

ភ្ជាប់ទៅវិធីប្រើប្រាស់រដូវកាលនៅក្នុងផ្សារហ៊ុន

របៀបប្រើរដូវកាលតាមផ្សារភាគហ៊ុន

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មគឺផ្អែកលើការស្វែងរកឱកាសបើកប្រតិបត្តិការទិញឬលក់។ ការចាប់គឺនៅពេលណាគឺជាពេលវេលាល្អបំផុតដើម្បីធ្វើវា។ វិធីល្អក្នុងការទទួលស្គាល់ពេលវេលាដ៏ត្រឹមត្រូវក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មគឺដោយ ...

ភ្ជាប់ទៅកាន់លេខ ១ មគ្គុទេសក៍ដើម្បីស្វែងយល់អំពីអតិផរណា + ៣ គន្លឹះអមតៈអំពីវិធីការពារពីវា

លេខ ១ ការណែនាំដើម្បីយល់អំពីអតិផរណា + ៣ គន្លឹះអមតៈអំពីរបៀបការពារពីវា

អតិផរណាអតិផរណាអតិផរណា។ ប្រាកដណាស់អ្នកធ្លាប់លឺវាច្រើនដងហើយ។ អ្នកប្រហែលជាដឹងថាវាមានឥទ្ធិពលលើសេដ្ឋកិច្ច។ ប៉ុន្តែតើអ្នកពិតជាដឹងថាវាជាអ្វីហើយវាប៉ះពាល់ដល់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្តេច? …

ភ្ជាប់ទៅកាន់លេខ ១ ការណែនាំដើម្បីយល់ពីគំនិតនៃសញ្ញាពាណិជ្ជកម្ម

លេខ ១ ណែនាំដើម្បីយល់ពីគំនិតនៃសញ្ញាជួញដូរ

ការជួញដូរជាទូទៅទិញឬលក់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ ភាពជោគជ័យអាស្រ័យលើពេលដែលអ្នកបើកទីតាំង។ ហើយនេះអាចត្រូវបានធ្វើយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលអ្នកទទួលបានសញ្ញាជួញដូរ។ តើ​វា​គឺជា​អ្វី? តើ ...

ភ្ជាប់ទៅល្បិចកំពូលទាំង ៥ ដើម្បីធ្វើពិពិធកម្មផលប័ត្រពាណិជ្ជកម្ម

ល្បិចទាំង ៥ ដើម្បីធ្វើពិពិធកម្មផលប័ត្រពាណិជ្ជកម្ម

អ្វីៗផ្លាស់ប្តូរ។ ហើយស្ថានភាពនៅក្នុងទីផ្សារអាចនឹងផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ សូម្បីតែក្នុងពេលរីកលូតលាស់ក៏អ្នកមិនអាចប្រាកដថានឹងមានអ្វីកើតឡើងដែរ។ ហើយអ្នកគួរតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ឱកាសណាមួយប្រសិនបើអ្នកមិន ...