គណនីជំនាញការផ្លាស់ប្តូរខ្សែបន្ទាត់មធ្យមប៊្លុងលីងឃ្យូដសូចនាករជាមធ្យមការវិភាគបច្ចេកទេស។ Expert Option វេទិកា

អ្នកជំនាញផ្តល់ជូនគណនី ២ ប្រភេទគណនីទស្សនាវដ្ដីនិងគណនីពិត។ ជាមួយគណនីទស្សនាការបង្ហាញអ្នកមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ដំណើរការចុះឈ្មោះឬផ្ទៀងផ្ទាត់ណាមួយឡើយ។ ដើម្បីចាប់ផ្តើមសូមចុចត្រង់នេះហើយអ្នកនឹងចាប់ផ្តើមជួញដូរភ្លាមៗ។ ការបើកគណនីជួញដូរពិតប្រាកដមួយជាមួយអ្នកជំនាញទោះបីជាគណនីសាកល្បងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកសាកល្បងបើកឡាន […]

អានបន្ត

©រក្សាសិទ្ធិ 2019 រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។ Investingstockonline.com