គន្លឹះវិនិយោគ

មានតែជនជាតិអាមេរិក ៥៥ ភាគរយប៉ុណ្ណោះដែលបានរាយការណ៍ពីកម្មសិទ្ធិលើភាគហ៊ុន។ នេះគឺជាស្ថិតិដែលគួរឱ្យភ័យខ្លាចពីព្រោះការវិនិយោគនៅក្នុងផ្សារហ៊ុនគឺជាមធ្យោបាយសំខាន់បំផុតមួយដើម្បីបង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នក។ ដែលនិយាយថា, ការរៀនអំពីការ nuances នៃផ្សារហ៊ុនអាចមានអារម្មណ៍ថាលើសលប់! មនុស្សភាគច្រើនមិនដឹងពីកន្លែងដែលត្រូវចាប់ផ្តើមហើយពួកគេមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការបាត់បង់ […]

អានបន្ត
IQ option ចុះឈ្មោះសម្រាប់គណនីសាកល្បងឥតគិតថ្លៃ!

©រក្សាសិទ្ធិ 2019 រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។ Investingstockonline.com