Investing Quotes

"ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ສາມາດຫລີກລ້ຽງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົນເອງໄດ້ແມ່ນເຫມາະສົມທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຂັ້ນຕອນການລົງທຶນ." -BENJAMIN GRAHAM 2. "ລາຄາບໍ່ຕໍ່າກ່ວາທີ່ຈະຊື້ຊື້ຫລືຊື້ຕ່ໍາ." JESSE LIVERMORE 3. "ກຸນແຈສໍາຄັນໃນການສ້າງເງິນໃນບັນຊີແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບການຕັດອອກຈາກພວກເຂົາ." PETER LYNCH 4. "ການຂະຫຍາຍຕົວແມ່ນ [... ]

ສືບຕໍ່ການອ່ານ

Copyright 2019 All Rights Reserved Investingstockonlinecom