Finmax

Finmax ແມ່ນຕົວແທນທາງເລືອກທີ່ສອງທາງດ້ານຂື້ນຕົວໃຫມ່ທາງອິນເຕີເນັດ. ເປີດຕົວໃນ 2015, ມັນເປັນບໍລິສັດຍ່ອຍຂອງ Morris Processing Limited. ບໍລິສັດທີ່ຖືຄອງແມ່ນລົງທະບຽນຢູ່ໃນອັງກິດທີ່ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ລອນດອນ. Finmax ຍັງມີຫ້ອງການດໍາເນີນງານຕັ້ງຢູ່ໃນ Sofia, ບັນແກເລຍ. ແມ່ນ Finmax ເປັນນາຍຫນ້າຊື້ຂາຍອອນໄລນ໌ຫຼືມັນເປັນການຫລອກລວງ? [... ]

ສືບຕໍ່ການອ່ານ

Copyright 2019 All Rights Reserved Investingstockonlinecom