Mặc dù có cái tên khó đọc, chỉ số Parabolic SAR cũng tương tự như Moving Average. Nó được sử dụng để tính giá trị trung bình của giá trong quá khứ nhưng đồng thời cũng có thể giúp dự đoán tiến trình tương lai của các sự kiện. Nó được thể hiện trên biểu đồ bằng một đường dấu chấm (chấm màu xanh). Khi đường dấu chấm này nằm dưới biểu đồ giá, có nghĩa là thị trường hiện đang có xu thế tăng (giá tăng). Và khi nó nằm ở trên biểu đồ, thị trường đang trên một xu hướng giảm (giá giảm). Nắm được điều này, bạn có thể sử dụng chỉ số Parabolic SAR trong các giao dịch của mình.

chien luoc parabolic sar

Các tính năng của chiến lược:

  • Dễ sử dụng
  • Chỉ cần một chỉ số tiêu chuẩn
  • Các tín hiệu được đưa ra bởi chính bản thân chỉ số
  • Hệ thống rất đơn giản và dễ hiểu
  • Không đòi hỏi phải chuẩn bị cho giao dịch quá nhiều
  • Bạn có thể sử dụng bất kỳ cặp tiền tệ nào vào bất cứ khung thời gian nào.

Nhận biết tín hiệu

Parabolic SAR hiển thị các điểm bắt đầu một cách hoàn hảo.

Nếu biểu đồ giá vượt qua đường chấm (ví dụ, từ trên xuống dưới), Parabolic sẽ bị đảo chiều và sau đó nó được hiển thị từ phía đối diện (bên dưới biểu đồ). Vì vậy, sự đảo chiều của chỉ số là một tín hiệu cho biết một xu hướng đang kết thúc hoặc sẽ đảo chiều (ví dụ, nếu nó đang tăng dần thì nó sẽ hạ xuống sau đó).

READ  Tại sao tỉ lệ thu nhập dự kiến của ExpertOption thay đổi?

Áp dụng các khung thời gian sau:

Khung thời gian nến – 5 phút = thời gian giao dịch – 5 phút

Khung thời gian nến – 15 phút = thời gian giao dịch – 15 phút

Trade “UP”

Bạn nên trade UP khi chấm TRÊN nến được thay bằng dấu chấm DƯỚI nến và chỉ số bắt đầu được hiển thị phía dưới biểu đồ.

Phải tính cả dấu chấm đầu tiên sau khi thay đổi xu hướng.

Dấu chấm thứ hai nên được coi là tín hiệu để trade UP với các công cụ tài chính được chọn.

chien luoc parabolic sar

Trade “DOWN”

Bạn nên trade DOWN khi dấu chấm DƯỚI Nến được thay bằng dấu chấm TRÊN Nến và chỉ số bắt đầu được hiển thị trên biểu đồ.

Phải tính cả dấu chấm đầu tiên sau khi thay đổi xu hướng.

Dấu chấm thứ hai nên được coi là tín hiệu để trade DOWN với công cụ tài chính được chọn.

olymp trade lừa đảo

Khuyến nghị từ OLYMP TRADE

  1. Luôn luôn sử dụng cùng khung thời gian.
  2. Đầu tư dưới 5% số dư tài khoản của bạn cho mỗi giao dịch.
  3. Cố gắng sử dụng một số tiền cố định trong giao dịch.

 

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH MOVING AVERAGE – OLYMP TRADE