investmentstockonline.com Chính sách bảo mật

Cập nhật lần cuối: ngày 12 tháng 12 năm 2018

GIỚI THIỆU

Chính sách bảo mật này (“ Chính sách ”) mô tả cách investstockonline.com, 103 Sham Peng Tong Plaza, Victoria, Mahe, Seychelles (quy trình “ Công ty ” , “ chúng tôi ” và “ của chúng tôi ”), thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân khi sử dụng trang web này https://www.investingstockonline.com/ (“ Trang web ”). Vui lòng đọc kỹ thông tin sau đây để hiểu các thực tiễn của chúng tôi về dữ liệu cá nhân của bạn và cách chúng tôi xử lý dữ liệu.

 1. Mục đích chế biến

Dữ liệu cá nhân là gì?

Chúng tôi thu thập thông tin về bạn trong một loạt các biểu mẫu, bao gồm cả dữ liệu cá nhân. Như được sử dụng trong Chính sách này, “dữ liệu cá nhân” được định nghĩa trong Quy định bảo vệ dữ liệu chung, bao gồm bất kỳ thông tin nào, hoặc đơn lẻ hoặc kết hợp với thông tin khác mà chúng tôi xử lý về bạn, xác định bạn là cá nhân, bao gồm, ví dụ: tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email và số điện thoại của bạn.

Tại sao chúng ta cần dữ liệu cá nhân của bạn?

Chúng tôi sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo luật bảo vệ dữ liệu và bảo mật hiện hành. Chúng tôi cần một số dữ liệu cá nhân nhất định để cung cấp cho bạn quyền truy cập vào Trang web. Nếu bạn đã đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ được yêu cầu đánh dấu để đồng ý cung cấp thông tin này để truy cập các dịch vụ của chúng tôi, mua sản phẩm của chúng tôi hoặc xem nội dung của chúng tôi. Sự đồng ý này cung cấp cho chúng tôi cơ sở pháp lý mà chúng tôi yêu cầu theo luật hiện hành để xử lý dữ liệu của bạn. Bạn duy trì quyền rút lại sự chấp thuận đó bất cứ lúc nào. Nếu bạn không đồng ý với việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn phù hợp với Chính sách này, vui lòng không sử dụng Trang web của chúng tôi.

 1. Thu thập dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi thu thập thông tin về bạn theo các cách sau:

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi. Điêu nay bao gôm:

 • dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp khi đăng ký sử dụng Trang web của chúng tôi, bao gồm tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, số điện thoại, tên người dùng và mật khẩu của bạn

 • dữ liệu cá nhân có thể chứa trong bất kỳ video, nhận xét hoặc nội dung gửi khác mà bạn tải lên hoặc đăng lên Trang web;

 • dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp liên quan đến chương trình phần thưởng của chúng tôi và các chương trình khuyến mãi khác mà chúng tôi chạy trên Trang web;

 • dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp khi bạn báo cáo sự cố với Trang web của chúng tôi hoặc khi chúng tôi cung cấp cho bạn hỗ trợ khách hàng;

 • dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp khi bạn mua hàng toàn diện Trang web của chúng tôi; 

 • dữ liệu cá nhân bạn cung cấp khi bạn tương ứng với chúng tôi qua điện thoại, email hoặc cách khác.

[Thông tin từ các trang mạng xã hội. Trang web của chúng tôi bao gồm các giao diện cho phép bạn kết nối với các trang web mạng xã hội (mỗi “SNS”). Nếu bạn kết nối với SNS qua Trang web của chúng tôi, bạn cho phép chúng tôi truy cập, sử dụng và lưu trữ thông tin mà bạn đã đồng ý mà SNS có thể cung cấp cho chúng tôi dựa trên cài đặt của bạn trên SNS đó.Chúng tôi sẽ truy cập, sử dụng và lưu trữ thông tin đó theo Chính sách này. Bạn có thể thu hồi quyền truy cập của chúng tôi vào thông tin bạn cung cấp theo cách này bất kỳ lúc nào bằng cách sửa đổi cài đặt thích hợp từ trong cài đặt tài khoản của bạn trên SNS hiện hành.

[Thông tin được tự động thu thập. Chúng tôi tự động đăng nhập thông tin về bạn và máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Ví dụ: khi truy cập Trang web của chúng tôi, chúng tôi đăng nhập tên và phiên bản và nhà sản xuất máy tính hoặc thiết bị di động, nhà sản xuất và kiểu máy, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, độ phân giải màn hình, trang web bạn đã truy cập trước khi duyệt đến Trang web của chúng tôi, các trang bạn đã xem, trong bao lâu bạn đã dành trên một trang, thời gian truy cập và thông tin về việc sử dụng và hành động của bạn trên Trang web của chúng tôi. Chúng tôi thu thập thông tin này về bạn bằng cookie.

Tự động đưa ra quyết định và hồ sơ.

Chúng tôi không sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tự động ra quyết định. Tuy nhiên, chúng tôi có thể làm như vậy để thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, trong trường hợp đó chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ quá trình xử lý nào và cung cấp cho bạn cơ hội phản đối.

 1. BÁNH QUY

Cookie là gì?

Chúng tôi có thể thu thập thông tin bằng cách sử dụng “cookies”. Cookies là các tệp dữ liệu nhỏ được lưu trữ trên ổ cứng của máy tính hoặc thiết bị di động của bạn bởi một trang web. Chúng tôi có thể sử dụng cả cookie phiên (hết hạn khi bạn đóng trình duyệt web) và cookie liên tục (lưu lại trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn cho đến khi bạn xóa chúng) để cung cấp cho bạn trải nghiệm cá nhân và tương tác hơn trên Trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng hai loại cookie rộng: (1) cookie của bên thứ nhất, được chúng tôi cung cấp trực tiếp cho máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, chúng tôi chỉ sử dụng để nhận dạng máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi truy cập trang web của chúng tôi; và (2) cookie của bên thứ ba, được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ trên Trang web của chúng tôi và có thể được các nhà cung cấp dịch vụ sử dụng để nhận dạng máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi truy cập các trang web khác.

Cookie chúng tôi sử dụng

Trang web của chúng tôi sử dụng các loại cookie sau đây cho các mục đích được nêu bên dưới:

Loại cookie

Mục đích

Cookies thiết yếu

Các cookie này rất cần thiết để cung cấp cho bạn các dịch vụ có sẵn thông qua Trang web của chúng tôi và để cho phép bạn sử dụng một số tính năng của nó. [Ví dụ, chúng cho phép bạn đăng nhập vào các khu vực an toàn của trang web của chúng tôi và giúp nội dung của các trang bạn yêu cầu tải nhanh chóng. Nếu không có các cookie này, các dịch vụ mà bạn đã yêu cầu không thể được cung cấp và chúng tôi chỉ sử dụng các cookie này để cung cấp cho bạn các dịch vụ đó.

Cookie chức năng

Các cookie này cho phép Trang web của chúng tôi nhớ những lựa chọn bạn thực hiện khi sử dụng Trang web của chúng tôi, [như ghi nhớ tùy chọn ngôn ngữ của bạn, ghi nhớ chi tiết đăng nhập của bạn và ghi nhớ những thay đổi bạn thực hiện đối với các phần khác của Trang web mà bạn có thể tùy chỉnh]. Mục đích của các cookie này là cung cấp cho bạn trải nghiệm cá nhân hơn và tránh bạn phải nhập lại tùy chọn của mình mỗi khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi.

Cookie hiệu suất và phân tích

Các cookie này được sử dụng để thu thập thông tin về lưu lượng truy cập vào Trang web của chúng tôi và cách người dùng sử dụng Trang web của chúng tôi. Thông tin được thu thập không xác định bất kỳ khách truy cập cá nhân nào. [Nó bao gồm số lượng khách truy cập vào trang web của chúng tôi, các trang web họ đã truy cập trang web của chúng tôi, những trang họ truy cập trên trang web của chúng tôi, thời gian trong ngày họ truy cập trang web của chúng tôi, cho dù họ đã truy cập trang web của chúng tôi trước đây và thông tin tương tự khác. ] [Chúng tôi sử dụng thông tin này để giúp vận hành Trang web của chúng tôi hiệu quả hơn, thu thập thông tin nhân khẩu học rộng và theo dõi mức độ hoạt động trên Trang web của chúng tôi.

[Chúng tôi sử dụng Google Analytics cho mục đích này. Google Analytics sử dụng các cookie của riêng nó. Nó chỉ được sử dụng để cải thiện cách trang web của chúng tôi hoạt động. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về cookie Google Analytics tại đây:https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies ]

[Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách Google bảo vệ dữ liệu của bạn tại đây: www.google.com/analytics/learn/privacy.html .]

[Bạn có thể ngăn việc sử dụng Google Analytics liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi bằng cách tải xuống và cài đặt plugin trình duyệt có sẵn thông qua liên kết này: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=vi-VN ]

Cookie được nhắm mục tiêu và quảng cáo

[Những cookie này theo dõi thói quen duyệt web của bạn để cho phép chúng tôi hiển thị quảng cáo có nhiều khả năng bạn quan tâm hơn. Các cookie này sử dụng thông tin về lịch sử duyệt web của bạn để nhóm bạn với những người dùng khác có cùng sở thích. Dựa trên thông tin đó và với sự cho phép của chúng tôi, nhà quảng cáo bên thứ ba có thể đặt cookie để cho phép họ hiển thị quảng cáo mà chúng tôi cho là có liên quan đến sở thích của bạn khi bạn đang ở trên trang web của bên thứ ba.]

[Bạn có thể tắt cookie ghi nhớ thói quen duyệt web của bạn và nhắm mục tiêu quảng cáo tại bạn bằng cách truy cập http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices. Nếu bạn chọn xóa cookie được nhắm mục tiêu hoặc quảng cáo, bạn sẽ vẫn thấy quảng cáo nhưng chúng có thể không liên quan đến bạn. Ngay cả khi bạn chọn xóa cookie của các công ty được liệt kê ở liên kết trên, không phải tất cả các công ty phục vụ quảng cáo hành vi trực tuyến đều được liệt kê trong danh sách này, và do đó bạn vẫn có thể nhận được một số cookie và quảng cáo phù hợp từ các công ty không được liệt kê.]

Cookie truyền thông xã hội

[Các cookie này được sử dụng khi bạn chia sẻ thông tin bằng nút chia sẻ truyền thông xã hội hoặc nút “thích” trên Trang web của chúng tôi hoặc bạn liên kết tài khoản của mình hoặc tương tác với nội dung của chúng tôi trên hoặc thông qua trang web mạng xã hội như Facebook, Twitter hoặc Google+. Mạng xã hội sẽ ghi lại rằng bạn đã làm điều này.

Vô hiệu hóa cookie

Bạn thường có thể xóa hoặc từ chối cookie thông qua cài đặt trình duyệt của mình. Để làm điều này, hãy làm theo các hướng dẫn được cung cấp bởi trình duyệt của bạn (thường nằm trong “cài đặt”, “trợ giúp” “công cụ” hoặc “chỉnh sửa” cơ sở). Nhiều trình duyệt được đặt để chấp nhận cookie cho đến khi bạn thay đổi cài đặt của mình.

Nếu bạn không chấp nhận cookie của chúng tôi, bạn có thể gặp phải một số bất tiện trong việc sử dụng Trang web của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi không thể nhận ra máy tính hoặc thiết bị di động của bạn và bạn có thể cần phải đăng nhập mỗi khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi.

 1. QUẢNG CÁO

Chúng tôi có thể sử dụng các công ty khác để phân phối quảng cáo của bên thứ ba khi bạn truy cập và sử dụng Trang web. Các công ty này có thể thu thập và sử dụng thông tin luồng nhấp, loại trình duyệt, thời gian và ngày, chủ đề của quảng cáo được nhấp hoặc cuộn qua trong khi bạn truy cập Trang web và các trang web khác để cung cấp quảng cáo về hàng hóa và dịch vụ có thể bạn quan tâm. Các công ty này thường sử dụng các công nghệ theo dõi để thu thập thông tin này. Việc sử dụng các công nghệ theo dõi của các công ty khác tùy thuộc vào chính sách bảo mật của riêng họ.

 1. Sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn như sau:

 • để vận hành, duy trì và cải thiện Trang web, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;

 • để quản lý tài khoản của bạn, bao gồm liên lạc với bạn về tài khoản của bạn, nếu bạn có tài khoản trên Trang web của chúng tôi;

 • để vận hành và quản lý chương trình phần thưởng của chúng tôi và các chương trình khuyến mãi khác mà bạn tham gia trên Trang web của chúng tôi;

 • để trả lời nhận xét và câu hỏi của bạn và để cung cấp dịch vụ khách hàng;

 • gửi thông tin bao gồm thông báo kỹ thuật, cập nhật, cảnh báo bảo mật và thông báo hỗ trợ và quản trị;

 • với sự đồng ý của bạn, để gửi cho bạn email tiếp thị về các chương trình khuyến mãi sắp tới và các tin tức khác, bao gồm thông tin về các sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi và các chi nhánh của chúng tôi cung cấp. Bạn có thể chọn không tham gia nhận thông tin như vậy bất cứ lúc nào: các email tiếp thị này cho bạn biết cách “chọn không tham gia”. Xin lưu ý, ngay cả khi bạn chọn không nhận email tiếp thị, chúng tôi vẫn có thể gửi cho bạn email không tiếp thị. Email không tiếp thị bao gồm email về tài khoản của bạn với chúng tôi (nếu bạn có) và các giao dịch kinh doanh của chúng tôi với bạn;

 • khi chúng tôi tin rằng cần thiết hoặc phù hợp (a) tuân thủ luật hiện hành; (b) tuân thủ các yêu cầu và quy trình pháp lý hợp pháp, bao gồm phản hồi các yêu cầu của các cơ quan công quyền và chính phủ; (c) để thực thi Chính sách của chúng tôi; và (d) bảo vệ quyền lợi, quyền riêng tư, an toàn hoặc tài sản của chúng tôi và / hoặc của bạn hoặc người khác;

 • để phân tích và nghiên cứu dịch vụ; 

 • như được mô tả trong phần “Chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn” bên dưới.

 1. Chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn như sau:

 • Các bên thứ ba do bạn chỉ định. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba nơi bạn đã đồng ý làm như vậy.

 • Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi . Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cung cấp các dịch vụ như [phân tích dữ liệu, xử lý thanh toán, công nghệ thông tin và cung cấp cơ sở hạ tầng liên quan, dịch vụ khách hàng, gửi email, kiểm toán và các dịch vụ tương tự khác].

 1. Trang của bên thứ ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web và tính năng của bên thứ ba. [ Chính sách này không bao gồm các thực tiễn về quyền riêng tư của các bên thứ ba đó. Các bên thứ ba này có chính sách bảo mật riêng và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm nào đối với trang web, tính năng hoặc chính sách của họ. Vui lòng đọc chính sách bảo mật của họ trước khi bạn gửi bất kỳ dữ liệu nào cho họ. [

 1. Nội dung do người dùng tạo

Bạn có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân với chúng tôi khi bạn gửi nội dung do người dùng tạo tới Trang web của chúng tôi, bao gồm các đánh giá của người môi giới. Xin lưu ý rằng mọi thông tin bạn đăng hoặc tiết lộ trên Trang web của chúng tôi sẽ trở thành thông tin công khai và sẽ có sẵn cho những người dùng khác của Trang web của chúng tôi và cho công chúng. Chúng tôi khuyên bạn nên rất cẩn thận khi quyết định tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào khác trên Trang web của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân như vậy và các thông tin khác sẽ không được bảo mật hoặc riêng tư sau khi nó được xuất bản trên trang web của chúng tôi.

Nếu bạn cung cấp phản hồi cho chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ những phản hồi đó trên trang web của chúng tôi

 1. Chuyển dữ liệu quốc tế

Thông tin của bạn, bao gồm dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn, có thể được chuyển đến, được lưu trữ và xử lý bởi chúng tôi bên ngoài quốc gia nơi bạn cư trú, nơi bảo vệ dữ liệu và các quy định về quyền riêng tư có thể không cung cấp mức độ bảo vệ tương tự như trong các phần khác của thế giới. Bằng cách chấp nhận Chính sách này, bạn đồng ý với việc chuyển, lưu trữ hoặc xử lý này. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và tuân theo Chính sách này.

 1. Bảo vệ

Chúng tôi tìm cách sử dụng các biện pháp tổ chức, kỹ thuật và hành chính hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân trong tổ chức của chúng tôi. Thật không may, không có hệ thống truyền tải hoặc lưu trữ nào có thể được đảm bảo an toàn hoàn toàn và việc truyền thông tin qua internet không hoàn toàn an toàn. Nếu bạn có lý do để tin rằng tương tác của bạn với chúng tôi không còn an toàn nữa (ví dụ: nếu bạn cảm thấy rằng bảo mật của bất kỳ tài khoản nào bạn có thể gặp phải với chúng tôi đã bị xâm phạm), vui lòng ngay lập tức thông báo cho chúng tôi về sự cố bằng cách liên hệ với chúng tôi.

 1. Giữ lại

Chúng tôi sẽ chỉ giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn được yêu cầu như dài một cách hợp lý để bạn có thể sử dụng s ite

 1. Chính sách của chúng tôi về trẻ em

Trang web của chúng tôi là / không được hướng dẫn cho trẻ em dưới 16 tuổi. Nếu cha mẹ hoặc người giám hộ biết rằng con của họ đã cung cấp cho chúng tôi thông tin mà không có sự đồng ý của họ, người đó nên liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi sẽ xóa thông tin đó khỏi các tệp của chúng tôi ngay khi có thể thực hiện được một cách hợp lý.

 1. Quyền lợi của bạn

 • Chọn không tham gia. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào để chọn không tham gia: (i) truyền thông tiếp thị trực tiếp; (ii) tự động ra quyết định và / hoặc lược tả; (iii) bộ sưu tập dữ liệu cá nhân nhạy cảm của chúng tôi; (iv) bất kỳ việc xử lý dữ liệu cá nhân mới nào mà chúng tôi có thể thực hiện ngoài mục đích ban đầu; hoặc (v) chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn bên ngoài EEA. Xin lưu ý rằng việc bạn sử dụng một số trang web có thể không hiệu quả khi chọn không tham gia.

 • Truy cập. Bạn có thể truy cập thông tin chúng tôi giữ về bạn bất cứ lúc nào thông qua hồ sơ / tài khoản của bạn hoặc bằng cách liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

 • Sửa đổi. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi để cập nhật hoặc sửa bất kỳ sự không chính xác nào trong dữ liệu cá nhân của bạn.

 • Di chuyển. Dữ liệu cá nhân của bạn là di động – tức là bạn có thể linh hoạt chuyển dữ liệu của mình đến các nhà cung cấp dịch vụ khác như bạn muốn.

 • Xóa và quên. Trong một số trường hợp nhất định, ví dụ: khi thông tin chúng tôi giữ về bạn không còn liên quan hoặc không chính xác, bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu của bạn.

Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Trong yêu cầu của bạn, xin vui lòng làm rõ: (i) những dữ liệu cá nhân là có liên quan; và (ii) các quyền nêu trên mà bạn muốn thực thi. Để bảo vệ bạn, chúng tôi chỉ có thể thực hiện các yêu cầu liên quan đến dữ liệu cá nhân được liên kết với địa chỉ email cụ thể mà bạn sử dụng để gửi yêu cầu của bạn và chúng tôi có thể cần phải xác minh danh tính của bạn trước khi triển khai yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng tuân thủ yêu cầu của bạn ngay khi có thể thực hiện hợp lý và trong mọi trường hợp, trong vòng một tháng kể từ khi bạn yêu cầu. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể cần giữ lại một số thông tin nhất định cho mục đích lưu giữ hồ sơ và / hoặc hoàn thành bất kỳ giao dịch nào mà bạn đã bắt đầu trước khi yêu cầu thay đổi hoặc xóa.

 1. Khiếu nại

Chúng tôi cam kết giải quyết mọi khiếu nại về việc thu thập hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu bạn muốn khiếu nại về Chính sách này hoặc các thực tiễn của chúng tôi liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: info@investingstockonline.com. Chúng tôi sẽ trả lời khiếu nại của bạn ngay khi có thể và trong mọi trường hợp, trong vòng 30 ngày. Chúng tôi hy vọng sẽ giải quyết mọi khiếu nại được chúng tôi chú ý, tuy nhiên nếu bạn cảm thấy rằng khiếu nại của mình chưa được giải quyết đầy đủ, bạn có quyền liên hệ với cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu địa phương của mình

 1. Thông tin liên lạc

Chúng tôi hoan nghênh nhận xét hoặc câu hỏi của bạn về Chính sách này. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng văn bản tại info@investingstockonline.com