Các nhà giao dịch Việt Nam trên nền tảng OlympTrade được cung cấp một số tùy chọn thanh toán để lựa chọn.
Điều này bao gồm chuyển khoản ngân hàng và dịch vụ ngân hàng internet.

Các ngân hàng như BDIV, Teddybank, Ngân hàng Đông Á và ACB được hỗ trợ. Nhưng với mục đích của hướng dẫn này, tôi sẽ tập trung vào việc gửi tiền vào tài khoản OlympTrade của bạn bằng dịch vụ ngân hàng internet Vitecombank.

thương mại olymp

Xem video hướng dẫn bên dưới để tìm hiểu cách gửi tiền vào tài khoản Olymp Trade của bạn bằng cách sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến của Việt Nam.

đăng nhập thương mại olymp

Cảnh báo rủi ro chung! Tiền vốn của bạn có thể sẽ mất