Phân tích điều khoản và điều kiện của ExpertOption

Chiến dịch Thưởng

ExpertOption thường chạy các chiến dịch thưởng để giúp khách hàng của họ dễ dàng kiếm thêm tiền từ nền tảng. Đây là phân tích các chiến dịch thưởng của ExpertOption theo như họ đã giải thích trong phần điều khoản và điều kiện.

Chiến dịch thưởng được định nghĩa là một loạt ưu đãi của công ty nhằm thu hút khách hàng đến với nền tảng. Các ưu đãi này bao gồm tiền thưởng, các cuộc thi và giảm giá.

Tiền thưởng

Khoản tiền thưởng ExpertOption cung cấp đơn giản là phần thưởng tài chính bạn sẽ nhận được khi mở tài khoản thật. Tiền thưởng thường được tính bằng phần trăm tổng số tiền bạn gửi ban đầu khi mở tài khoản,

Số lượng Giao dịch Bắt buộc

Sau khi nhận được tiền thưởng, bạn không thể được rút tiền ngay lập tức. Bạn phải đáp ứng số lượng giao dịch bắt buộc để có thể rút tiền thưởng. Số lượng giao dịch bắt buộc chỉ đơn giản là số lượng giao dịch tối thiểu
bạn phải thực hiện trước khi có thể rút tiền thưởng.

Quy định liên quan đến chương trình thưởng

Các chương trình quảng cáo do ExpertOption là một phần trong Chương trình Tặng thưởng Doanh nghiệp của họ. Nên khách hàng chỉ được tham gia vào các chiến dịch do ExpertOption cung cấp. Hơn nữa, ExpertOption sẽ thay đổi các quy định được áp dụng với từng chiến dịch cụ thể tùy thuộc vào phạm vi ưu đãi. .

Làm thế nào để tham gia vào chiến dịch ưu đãi của ExpertOption và ai đủ điều kiện tham gia?

Bất kỳ nhà giao dịch nào đáp ứng đủ tiêu chuẩn điều kiện cho của từng chiến dịch ưu đãi cụ thể đều có thể tham gia. Tiêu chuẩn điều kiện do công ty đặt ra. Ví dụ: nhận thưởng khi gửi tối thiểu một số tiền đã được chỉ định.

Để tham gia, trước tiên bạn phải đồng ý. Điều này cho phép ExpertOption quyền đăng dữ liệu cá nhân của bạn lên trang web của họ vì mục đích quảng cáo.

Mọi nhân viên, đơn vị liên kết hoặc đối tác với nền tảng ExpertOption đều bị cấm tham gia vào các chiến dịch ưu đãi của họ.

Quyền và trách nhiệm của ExpertOption liên quan đến chiến dịch quảng cáo.

ExpertOption có quyền sử dụng kết quả chiến dịch ưu đãi cho mục đích thương mại và quảng cáo. Điều này có nghĩa là thông tin chi tiết của người chiến thắng sẽ được đăng trên trang web của ExpertOption hoặc bất kỳ phương tiện nào khác.

ExpertOption có thể chấm dứt một, một vài hoặc tất cả các chiến dịch ưu đãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho nhà giao dịch. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất và chi phí phát sinh nào từ phía nhà giao dịch do chương trình ưu đãi bị chấm dứt. Vì vậy, nếu chiến dịch thưởng bị chấm dứt, bạn không nên mong đợi sẽ nhận được tiền thưởng dưới bất kỳ hình thức nào

Trong trường hợp phát hiện gian lận, vi phạm các quy tắc chiến dịch, cản trở kỹ thuật hoặc bất kỳ điều kiện nào làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của bất kỳ chiến dịch quảng cáo nào, ExpertOption có quyền thu hồi chương trình ưu đãi hoặc tặng thưởng. Do đó, ExpertOption sẽ không chịu trách nhiệm thanh toán cho khách hàng liên quan đến chương trình thưởng.

Cuối cùng, ExpertOption có quyền từ chối sự tham gia vào chương trình ưu đãi của bất kì nhà giao dịch nào mà không cần giải thích lý do.

READ  QUYỀN CHỌN NHỊ PHÂN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU
Quy định của ExpertOption liên quan đến tiền thưởng

Tiền thưởng chỉ đơn giản là số tiền tích lũy trong tài khoản của nhà giao dịch. Số tiền này thường được tính dựa trên số tiền trong tài khoản của nhà giao dịch. Điều này chỉ thay đổi khi ExpertOption có các quy tắc khác dựa trên từng chiến dịch ưu đãi cụ thể.

Tiền thưởng yêu cầu số lượng giao dịch bắt buộc. Điều này chỉ phụ thuộc vào quyết định của ExpertOption và giá trị của chiến dịch ưu đãi cụ thể đang chạy.

Số lượng giao dịch bắt buộc được tính bằng cách lấy số tiền thưởng nhân với 50. Ví dụ: nếu bạn nhận được số tiền thưởng là 100$, bạn phải giao dịch tối thiểu 5000$ để có thể đổi tiền thưởng. Số lượng giao dịch bắt buộc này áp dụng cho cả hai khoản tiền thưởng được cung cấp khi bạn gửi tiền vào tài khoản của mình cũng như tiền thưởng được cung cấp mà không cần gửi tiền.
Các giao dịch kết thúc với biểu tượng t the Money’ sẽ không được tính vào số lượng giao dịch bắt buộc. Các giao dịch t the Money’ là các giao dịch đã hết hạn với mức giá thật tại thời điểm hết hạn. Trong các trường hợp này, bạn sẽ không thể tạo ra tiền từ giao dịch cũng như không mất tiền đầu tư.

Không thể đổi thưởng hơn một lần. Ngoài ra, mỗi nhà giao dịch chỉ được nhận tiền thưởng một lần trong các chiến dịch ưu đãi hoặc thưởng.

Bạn chỉ có thể hủy tiền thưởng trước khi sử dụng. Ví dụ: bạn có thể chọn không nhận tiền thưởng trong quá trình gửi tiền. Sau khi sử dụng, bạn không thể hủy bỏ tiền thưởng. Ví dụ: nếu bạn sử dụng một phần tiền thưởng để giao dịch và thắng/thua, bạn không thể hủy phần còn lại của số tiền thưởng.

Tiền thưởng bạn nhận theo các điều khoản của chương trình thưởng sẽ chỉ được chuyển vào tài khoản của bạn sau khi chương trình thưởng đã được xác nhận.

Tiền thưởng và tài khoản của nhà giao dịch chỉ được phép rút sau khi đã đạt được số lượng giao dịch bắt buộc. Điều này có nghĩa là lợi nhuận giao dịch không thể rút cho tới khi đạt đến số lượng giao dịch.

Cần lưu ý rằng tất cả các yêu cầu rút tiền chưa hoàn tất sẽ tự động bị hủy sau khi mã tiền thưởng đã được áp dụng. Việc rút tiền chỉ có thể được thực hiện khi đã đạt đến số lượng giao dịch bắt buộc.

expert option 2018

Cảnh báo rủi ro chung! Tiền vốn của bạn có thể sẽ mất

Phân tích chính sách bảo mật của ExpertOption

Tương tự như các nền tảng giao dịch quyền chọn trực tuyến hợp pháp khác, ExpertOption sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân khi mở tài khoản mới. Chính sách bảo mật sẽ giúp giải quyết các câu hỏi như: phải cung cấp các thông tin nào, nền tảng sẽ làm gì với các thông tin này. Dưới đây là phân tích chính sách bảo mật của ExpertOption.

Khi nào ExpertOption yêu cầu thông tin cá nhân của bạn?

ExpertOption sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin xác thực khi mở tài khoản trên địa chỉ web của họ www.ExpertOption.com. Quá trình này là cần thiết để tuân thủ luật rửa tiền quốc tế.

Bạn sẽ được yêu cầu điều gì?

Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin thành thật và chính xác. Mọi thay đổi trong thông tin nhận dạng bạn đã cung cấp phải được báo cáo ngay lập tức cho công ty trước khi thay đổi diễn ra được 30 ngày.

ExpertOption sẽ sử dụng thông tin cá nhân bạn cung cấp để gửi cho bạn bất kỳ tài liệu quảng cáo nào. Công ty cũng sẽ sử dụng thông tin không thể nhận dạng cá nhân của khách hàng trong quảng cáo của họ.

Bạn cũng sẽ được yêu cầu cho phép tất cả hoặc một phần thông tin cá nhân, tài khoản và giao dịch sẽ được công ty giữ lại. Thông tin này sẽ được sử dụng trong trường hợp có tranh chấp giữa bạn và công ty.

Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp tên người dùng và mật khẩu khi đăng ký tài khoản mới. Các thông tin này sẽ được sử dụng mỗi khi bạn đăng nhập vào tài khoản của mình. Bạn có trách nhiệm giữ cả tên người dùng và mật khẩu của mình an toàn và công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ tổn thất nào bạn phải chịu nếu bên thứ ba truy cập vào tài khoản của bạn bằng chi tiết đăng nhập của bạn. Ngoài ra, ExpertOption sẽ không lưu trữ tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn thay cho bạn.

READ  Quá trình đăng kí trở thành khách hàng của ExpertOption

Nếu bạn nghi ngờ tài khoản của mình đã bị truy cập bất hợp pháp, bạn phải thông báo ngay cho dịch vụ hỗ trợ khách hàng của ExpertOption.

ExpertOption có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn hay không?

ExpertOption sẽ không tiết lộ thông tin của bạn trừ khi được lệnh của pháp lệnh. Ví dụ: tòa án ra lệnh buộc công ty tiết lộ thông tin của bạn nếu thông tin đó được yêu cầu bởi cơ quan thực thi pháp luật trong quá trình điều tra rửa tiền.
Công ty cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân chi tiết của bạn nếu bạn đồng ý bằng văn bản và việc tiết lộ được thực hiện qua email.

ExpertOption sẽ làm gì với thông tin bạn cung cấp?

Công ty có quyền xem xét và kiểm tra bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp. Tuy nhiên, công ty không bắt buộc phải làm như vậy.

ExpertOption cũng sẽ thực hiện các biện pháp và thủ tục để bảo vệ an toàn cho thông tin bạn cung cấp. Điều này bao gồm việc sử dụng các cập nhật bảo mật và công nghệ tiên tiến. Tất cả thông tin bạn cung cấp sẽ được lưu trữ trên phương tiện điện tử có khả năng đáp ứng các yêu cầu pháp lý hiện hành.

Công ty cũng sẽ yêu cầu chi tiết xác minh. Nếu bạn không cung cấp các tài liệu được yêu cầu, ExpertOption có thể đóng hoặc tạm ngưng tài khoản của bạn. Họ cũng có thể từ chối mở tài khoản giao dịch ngay cả khi bạn đã cung cấp các thông tin chi tiết được yêu cầu.

Tất cả thông tin chi tiết bạn gửi sẽ được chuyển tiếp đến nhân viên xử lý tài khoản khách hàng.

Nếu bạn đang sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ để thực hiện giao dịch, ExpertOption sẽ không thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu thẻ của bạn. Các giao dịch của bạn được bảo vệ bằng TLS 1.2 với thuật toán AES và mã hóa 256 bit.

Mục đích ExpertOption sử dụng cookies

Cookie là các tệp nhỏ được gửi tới máy tính hoặc thiết bị di động của bạn để giám sát việc sử dụng trang web ExpertOption. Tuy nhiên, trang web chỉ có thể gửi cookie đến máy tính của bạn nếu bạn cho phép. Bạn cũng có thể định cấu hình trình duyệt của mình để từ chối mọi cookie.

Chính sách cookie của ExpertOption nêu rõ rằng các trang web bạn xem cùng với mã cookie sẽ được tải xuống ổ cứng của thiết bị và được lưu vào bộ nhớ cache. Điều này giúp bạn tải các trang nhanh hơn khi bạn truy cập lần sau. Các cookie được lưu trữ trên máy tính của bạn có thể phát hiện đường dẫn bạn sử dụng để truy cập một số trang nhất định trên trang web ExpertOption. Bằng cách này, cookie giúp bạn truy cập các trang bạn thường xuyên vào dễ dàng hơn trên
web.

Cookie của ExpertOption sẽ không lưu trữ thông tin phức tạp như mật khẩu, địa chỉ email và tên để bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng


Phân tích chính sách rút tiền và hoàn tiền của ExpertOption

Khi bạn đã đáp ứng số lượng giao dịch bắt buộc (trong trường hợp bạn nhận được tiền thưởng) trên nền tảng ExpertOption, bạn có thể rút thu nhập của mình. Chính sách rút tiền và hoàn tiền ExpertOption nêu chi tiết các quy trình liên quan như sau

Rút tiền từ tài khoản giao dịch ExpertOption

Sau khi đăng nhập vào tài khoản của bạn, hãy chuyển đến tab tài chính ở bên phải. Sau đó nhấp vào tab rút tiền. Chọn một trong các phương thức rút tiền khả dụng được hiển thị trong menu. Tiếp theo, điền thông tin được yêu cầu.

Khi bạn đã thực hiện yêu cầu rút tiền, trạng thái tài khoản của bạn sẽ được hiển thị là Đã yêu cầu’. Khi được chấp nhận, trạng thái sẽ thay đổi thành Đang xử lý’. Bây giờ, số tiền bạn yêu cầu sẽ được khấu trừ từ tổng số dư tài khoản. Khi thời gian chờ hoàn tất và tiền đã được gửi đến phương thức thanh toán đã chọn của bạn, trạng thái tài khoản sẽ đổi thành Đã xử lý’.

READ  BINARY OPTION LÀ GÌ? HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

Tất cả các yêu cầu rút tiền sẽ được xử lý bởi bộ phận tài chính ExpertOption. Quá trình xử lý yêu cầu rút tiền thường mất tối đa 2 ngày làm việc. Tuy nhiên có thể mất nhiều thời gian hơn.

Việc rút tiền thường được xử lý theo yêu cầu của khách hàng. Ví dụ, nếu khách hàng chọn rút tiền vào Neteller, tiền sẽ được gửi đến tài khoản Neteller của họ. Trong trường hợp xảy ra sự cố kĩ thuật
yêu cầu rút tiền sẽ không thể xử lý. Trong những trường hợp như vậy, ExpertOption sẽ gửi tiền tới một phương thức thanh toán khác mà người dùng có tài khoản. Ví dụ: nếu rút tiền qua Neteller không thành công, ExpertOption có thể gửi tiền vào tài khoản ngân hàng của bạn.

Bạn được yêu cầu cung cấp thông tin chính xác khi muốn rút tiền.

Nếu bạn sử dụng thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng để gửi tiền, bạn vẫn có thể rút tiền vào các tài khoản này. Bạn cũng có thể sử dụng bất kỳ phương thức rút tiền nào khác nhưng chỉ khi số tiền rút vượt quá số tiền gửi.

Nếu bạn gửi tiền, bạn nên đợi cho đến khi ExpertOption xác nhận khoản tiền gửi trước khi trình yêu cầu rút tiền. Điều này cho phép công ty khấu trừ bất kỳ khoản phí nào phát sinh trong quá trình xử lý yêu cầu gửi tiền/rút tiền.

Nếu tài khoản của bạn bị khóa do vi phạm điều khoản và điều kiện của công ty và bạn đã yêu cầu hoàn tiền, ExpertOption có quyền tính phí phát sinh từ việc xử lý số tiền hoàn lại.

Phân tích chính sách thanh toán của ExpertOption

Khi bạn mở tài khoản giao dịch ExpertOption, bạn sẽ thực hiện nhiều giao dịch khác nhau bao gồm gửi tiền, vào hoặc thoát giao dịch và rút tiền. Các yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến số dư trên tài khoản của bạn. Các chính sách thanh toán của ExpertOption giải thích quy định liên quan đến các giao dịch này như sau

Trách nhiệm của ExpertOption với tài khoản của nhà giao dịch là gì?

ExpertOption có nghĩa vụ bảo đảm số dư tài khoản của bạn luôn chính xác. Điều này bao gồm ghi chép và cập nhật mọi giao dịch bạn thực hiện trên tài khoản. Ví dụ, thêm vào số dư trong tài khoản của bạn mỗi khi gửi tiền hoặc giao dịch thành công.

Quyền của khách hàng với tài khoản của họ

Bạn được phép tự truy cập vào tài khoản của mình. Trừ khi tài khoản của bạn đã bị khóa.

Các phương thức thanh toán được chấp nhận

ExpertOption chấp nhận nhiều phương thức thanh toán để xử lý yêu cầu gửi tiền và rút tiền của khách hàng. Bạn chỉ có thể sử dụng các hình thức mà nền tảng đã nêu rõ trên trang web của họ. Tuy nhiên, ExpertOption không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ hoặc hủy bỏ các giao dịch được thực hiện bởi bất kỳ phương thức thanh toán nào. Nếu có bất kỳ khiếu nại nào về phương thức thanh toán, bạn có thể liên hệ với họ tùy theo ý muốn của bạn.

ExpertOption không chịu trách nhiệm về hoạt động của bất kỳ phương thức thanh toán của bên thứ ba nào. Nền tảng chỉ chấp nhận trách nhiệm đối với tiền của bạn khi chúng được xử lý và gửi vào tài khoản của họ hoặc, trước khi chúng được xử lý và rút khỏi tài khoản ngân hàng của họ. Họ không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của bất kỳ bên thứ ba nào trong việc xử lý các giao dịch tài chính liên quan tới tiền của khách hàng. ExpertOption cũng có quyền ngừng tất cả các giao dịch liên quan đến tài khoản của khách hàng nếu họ phát hiện bất kỳ hành vi gian lận nào.

Nếu xảy ra lỗi kỹ thuật trong giao dịch, ExpertOption có quyền hủy giao dịch và ngừng tất cả các giao dịch tiếp theo liên quan đến khách hàng.