Chiến lược Parabol SAR

Mặc dù tên khó khăn, chỉ số Parabolic SAR là một dạng tương tự của Trung bình di động. Nó được sử dụng để tính giá trị trung bình của giá trong quá khứ nhưng nó cũng có thể giúp dự đoán tiến trình của các sự kiện trong tương lai. Nó được thể hiện bằng một đường chấm chấm (chấm màu xanh). Khi đường chấm này là [bầu]

Tiếp tục đọc

© Bản quyền 2019 Tất cả các quyền. Đầu tư