Tín hiệu được tạo bởi đường chéo và tín hiệu chéo

Có nhiều công cụ phân tích kỹ thuật trên các nền tảng giao dịch. Một số phổ biến hơn những người khác. Hôm nay, tôi sẽ trình bày một trong những cái thường được sử dụng nhất. Nó được gọi là phân kỳ hội tụ trung bình di chuyển. MACD là một trong những chỉ số phân tích kỹ thuật lâu đời nhất. Nó được xây dựng trong tất cả các nền tảng giao dịch. Và tất nhiên, chúng tôi [V]

Tiếp tục đọc
tài khoản giao dịch

IQ Option Tùy chọn FX - Giới thiệu Một trong những cách mà các nền tảng tùy chọn trực tuyến quản lý để thu hút các nhà giao dịch mới là giới thiệu các công cụ tài chính mới. Tiền điện tử đã trở thành công cụ nóng trong vài năm nay. Nhưng với hầu hết tất cả các nền tảng có chúng, cuộc thi đã kết thúc. Cho đến gần đây. IQ Option đã cho ra mắt một sản phẩm mới

Tiếp tục đọc

© Bản quyền 2019 Tất cả các quyền. Đầu tư